Korzyści:

Zapraszamy do dwóch placówek kształcących w poszukiwanych i rozwojowych zawodach rzemieślniczych:

  1. Fryzjersko Kosmetyczna Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia:  jedyna szkoła w Krakowie, w której można zdobyć dwa tytuły zawodowe fryzjera i kosmetyczki ucząc się w jednej klasie.
  2. Krakowska Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia: szkoła kształcąca w 30 zawodach np: fryzjer kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, lakiernik, blacharz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz – tynkarz, ślusarz, fotograf, krawiec

 

Tryb nauki w obu szkołach:

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Nauka przedmiotów ogólnych w szkole odbywa się w pierwszej i drugiej klasie trzy razy w tygodniu, dwa dni przeznaczone są na praktyczną naukę zawodu.

W trzeciej klasie; nauka w szkole przez dwa dni w tygodniu, trzy dni uczniowie uczą się praktycznego zawodu.

Po zakończeniu uczniowie otrzymują:

  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • tytuł zawodowy czeladnika w
    wybranym zawodzie rzemieślniczym

Osoby zainteresowane dalszą nauką mogą kontynuować edukację w 2-letniej  Szkole Branżowej II stopnia lub od drugiej klasy liceum ogółnokształcącego dla dorosłych .

Aktualności

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2019/2020

Lepsze jest posiadanie dobrego wykształcenia zawodowego gwarantującego zatrudnienie i start w samodzielność niż bycie bezrobotnym z niepotrzebnym dyplomem i pozornymi ...
Czytaj Dalej