Została uruchomiona platforma do nauczania Online – Google Classroom

Od dnia 23 marca 2020 r. Krakowska Szkoła Rzemieślnicza zmienia platformę do nauczania online na Google Classroom. Prosimy wszystkich uczniów o podanie swoich aktualnych adresów email (wyłącznie konta na Gmail – warunek konieczny by można było się zalogować na platformie). Po weryfikacji adresu email każdy uczeń dostanie kod do zajęć i zadań od swoich nauczycieli.

Swoje aktualne dane tj. adres email na platformie gmail, imię i nazwisko proszę przesłać na adres szkoły: ksz@ksz.edu.pl Poprawne dane, które przesyłamy na email szkoły powinny wyglądać (przykład):

Adam Kowalski klasa Ip email: adam.kowalski@gmail.com

Classroom to bezpłatna usługa dla szkół, organizacji non-profit oraz użytkowników korzystających z osobistego konta Google. Ułatwia ona uczniom i nauczycielom komunikację w szkole i poza nią. Classroom oszczędza czas i papier, a także pomaga w tworzeniu zajęć, rozsyłaniu zadań, komunikowaniu się i organizowaniu pracy.
W celu uproszczenia korzystania z aplikacji zalecamy pobranie jej na telefon z systemem android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=pl

Classroom oferuje wiele korzyści:
• Łatwa konfiguracja – nauczyciele mogą dodawać uczniów bezpośrednio lub udostępniać im kod do zajęć. Zajmuje to tylko kilka minut.
• Oszczędność czasu – łatwy proces zadawania prac, bez „papierkowej roboty”, pozwala nauczycielom szybko wyznaczać, przeglądać i oceniać zadania w jednym miejscu.
• Lepsza organizacja – uczniowie widzą wszystkie zadane prace na stronie zadań, a materiały lekcyjne (takie jak dokumenty, zdjęcia czy filmy) są automatycznie zapisywane w folderach na Dysku Google.
• Lepsza komunikacja – w Classroom nauczyciele mają możliwość wysyłania powiadomień i rozpoczynania klasowych dyskusji. Uczniowie mogą dzielić się materiałami i bezpośrednio udzielać odpowiedzi na zadawane pytania.
• Przystępność i bezpieczeństwo – Classroom, podobnie jak pozostałe usługi G Suite dla Szkół i Uczelni, nie zawiera reklam. Materiały oraz dane uczniów i nauczycieli nie są wykorzystywane do celów reklamowych, a szkoły mogą korzystać z tej aplikacji bezpłatnie.