Dyżur pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny – pani Dorota Łopacka-Góra udziela pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom oraz  rodzicom. Współpracuje również z wychowawcami.

Na indywidualne konsultacje proszę wcześniej umówić się telefonicznie zgłaszając chęć rozmowy za pośrednictwem sekretariatu Krakowskiej Szkoły Branżowej (tel. 126225358).

Wszelkie pytania, trudności edukacyjno-dydaktyczne, a przede wszystkim trudności emocjonalne Waszych dzieci związane również z obecną sytuacją pandemii, można omówić podczas telefonicznych konsultacji.