REKRUTACJA 2022

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/23 zaczyna się 15 maja.

Chcesz więcej dowiedzieć się o naszej szkole? Zapraszamy; możesz zadzwonić – odpowiemy na Twoje pytania. Po telefonicznym ustaleniu terminu można też przyjść do szkoły na osobiste spotkanie z dyrektorem; chętnie odpowiemy na pytania i zapoznamy ze szkołą.

Rekrutację do szkoły można zrealizować na dwa sposoby;

  • online poprzez informatyczny system rekrutacyjny, dostępnego na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/
  • przychodząc do sekretariatu szkoły i składając tu stosowne dokumenty.

Wolę przyjęcia do szkoły należy potwierdzić składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Skierowania na badania lekarskie w zakresie poszczególnych zawodów wydajemy od 16 maja do 21 lipca 2022 r.

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie należy złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.