Author: shacky

REKRUTACJA 2022

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/23 zaczyna się 15 maja.

Chcesz więcej dowiedzieć się o naszej szkole? Zapraszamy; możesz zadzwonić – odpowiemy na Twoje pytania. Po telefonicznym ustaleniu terminu można też przyjść do szkoły na osobiste spotkanie z dyrektorem; chętnie odpowiemy na pytania i zapoznamy ze szkołą.

Rekrutację do szkoły można zrealizować na dwa sposoby;

 • online poprzez informatyczny system rekrutacyjny, dostępnego na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/
 • przychodząc do sekretariatu szkoły i składając tu stosowne dokumenty.

Wolę przyjęcia do szkoły należy potwierdzić składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Skierowania na badania lekarskie w zakresie poszczególnych zawodów wydajemy od 16 maja do 21 lipca 2022 r.

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie należy złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2020/2021

Krakowska Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia

oraz Fryzjersko Kosmetyczna Szkoła Branżowa I stopnia

tel. 533 907 776, tel. 12 622 53 58

Krakowska Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

ksz@ksz.edu.pl

adres: Os. Szkolne 27 (centralne wejście, przeszklone duże drzwi), 31-977 Kraków

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami – od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.

Zapraszamy też do sekretariatu szkoły i zapisu na miejscu. Zapis do szkoły także przez system elektroniczny https://krakow.e-omikron.pl/.

Postępowanie uzupełniające w zakresie rekrutacji – od 22 do 27 lipca 2020 r.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do naszych szkół branżowych, które należy dostarczyć do sekretariatu:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty OKE
 • dwa zdjęcia
 • karta zdrowia

Krakowska Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

Krakowska Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

Krakowska Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia

kształcimy w 30 zawodach Rzemieślniczych:

 • fryzjer – kosmetyczka
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • kelner
 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • elektromechanik
 • lakiernik
 • blacharz
 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • murarz – tynkarz
 • ślusarz
 • fotograf
 • krawiec
 • drukarz
 • introligator
 • i inne…

We współpracy z OHP pomagamy znaleźć praktyki u pracodawców dla uczniów. Uczniowie mogą też sami znaleźć praktyki u pracodawcy spełniającego potrzebne wymogi.

Nauka w szkole trwa trzy lata, przebiega według następującego modelu:

 • w pierwszej i drugiej klasie trzy dni nauki przedmiotów ogólnokształcących w szkole (poniedziałek, wtorek, środa), dwa dni praktyki u pracodawcy (czwartek, piątek).
 • w trzeciej klasie dwa dni nauki przedmiotów ogólnokształcących w szkole (poniedziałek, wtorek), trzy dni praktyki u pracodawcy (środa, czwartek, piątek).

Teoria zawodu uczona jest w szkole (fryzjerstwo z kosmetyką), w pozostałych zawodach w miesięcznych blokach tematycznych realizowanych przez CKU.