Author: weles

/

UWAGA UCZNIOWIE ❗❗❗📢 Wraca kształcenie praktyczne!Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.👉Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.👉Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Proszę zapoznać się z komunikatem na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Dyżury nauczycieli oraz pomoc w szkole.

Przypominamy, że w razie jakichkolwiek trudności technicznych lub pytań merytorycznych jesteśmy do dyspozycji dla uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w sekretariacie szkoły. Można dzwonić telefonicznie, pisać maila, skontaktować się online lub przyjść osobiście spełniając wymogi zabezpieczeń epidemiologicznych. O każdej sprawie można porozmawiać z dyrekcją oraz panią pedagog. Uczniowie, którzy mają trudność z dostępem do komputera czy internetu mogą skorzystać z laptopów szkolnych, z pełnym zabezpieczeniem epidemiologicznym, w maseczce, w osobnej sali.

Nauczyciele na bieżąco kontaktują się z uczniami przez platformę Classroom, odpowiadają na pytania, jeżeli ktoś ma trudność ze zrozumieniem materiału – zawsze nauczyciele wyjaśnią wątpliwości. Dodatkowo w naszej szkole zostały wprowadzone dyżury nauczycieli. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań zapraszamy na konsultacje. Nauczyciele mogą pomóc w zaległym materiale oraz obsłudze platformy Classroom.

Poniżej terminy dyżurów nauczycieli w szkole, pozostali niewymienieni nauczyciele mają dyżury ruchome czasowo, zainteresowane osoby prosimy o pytanie w sekretariacie ::

Imię i Nazwisko: Dzień Godzina
Ewa Michałek – Stec poniedziałek 9:30-10:30
Krystyna Ostrowska poniedziałek 10:30 – 11:45
Tomasz Jedynak wtorek 10:30-11:30
Hanka Borgosz wtorek 10:00-11:00
Artur Firlej wtorek 11:30-12:30
Robert Orłowski wtorek 9:00-10:30
Cezary Białkowski środa 9:00-10:00
Natalia Job środa 10:00-11:00
Małgorzata Preinl środa 9:00-10:00

Święto Solidarności w Nowej Hucie

Z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności w poniedziałek, 31 sierpnia w NCK oraz pod pomnikiem Solidarności w Nowej Hucie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Dyrekcja Krakowskiej Rzemieślniczej Szkoły Branżowej złożyła pod pomnikiem Solidarności wieniec.