Dodatkowe informacje

W przeciwieństwie do wielkich molochów szkolnych proponujemy naukę w warunkach kameralnych, w atmosferze zrozumienia i opieki.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktyki (bezpośrednio u pracodawcy lub za pośrednictwem szkoły) .

Nauka odbywa się w Krakowie:
Krakowska Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia
Os. Szkolne 26
31-977 Kraków

Tryb nauki

  1. Nauka w szkole w 1 i 2 klasie prowadzone jest przez 3 dni w tygodniu, 2 dni przeznaczone są na praktyczną naukę zawodu.
  2. W klasie 3  nauka w szkole trwa 2 dni, a praktyki – 3 dni.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej  Szkole Branżowej II stopnia lub od drugiej klasy liceum ogółnokształcącego dla dorosłych .