Elektromechanik pojazdów samochodowych

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
 • ustalania rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
 • ustalania sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
 • demontażu zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
 • montowania wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
 • ustawiania i regulowania zapłonu, ustawianie reflektorów; ładowanie akumulatorów;
 • konserwacji urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądów okresowe i okresowej obsługi zespołów;
 • dokonywania badań diagnostycznych i usuwania usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
 • dokonywania rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
 • organizowania stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie elektromechanika pojazdów samochodowych?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy motoryzacji
 • Przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • Wykonywanie napraw mechatronicznych układów pojazdów samochodowych