Introligator

Operator procesów introligatorskich
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator procesów introligatorskich i opakowaniowych jest przygotowany do pracy w drukarniach tradycyjnych i cyfrowych oraz wydawnictwach, w których występują procesy introligatorskie.
Praca
Operator procesów introligatorskich będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania opakowań,
  • przygotowaniu luźnych druków (ulotki, plakaty, wizytówki),
  • wykonywania opraw (złożonych, szytych, klejonych),

Absolwent może znaleźć pracę w drukarniach i zakładach poligraficznych, jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.