Kaletnik

Kaletnik wykonuje, naprawia i przeprowadza renowację wyrobów kaletniczych.

Będziesz pracować indywidualnie, samodzielnie wykonując powierzoną część pracy.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowo-produkcyjnych i rzemieślniczych produkujących wyroby kaletnicze oraz w firmach dystrybucji wyrobów kaletniczych i handlu nimi. Możesz prowadzić własny zakład kaletniczy.