Kuśnierz

Kuśnierz wykonuje, naprawia i przeprowadza renowację wyrobów kuśnierskich.

– wykonuje wyroby kuśnierskie

– wykonuje naprawy, przeróbki i renowację wyrobów kuśnierskich

Będziesz wykonywać pracę, w zależności od miejsca zatrudnienia, indywidualnie lub zespołowo. Powinieneś posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i łatwość w komunikowaniu się z nimi, a także umiejętność współdziałania w wykonywaniu prac zespołowych.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących odzież skórzaną, futrzaną i inne wyroby skórzane. Możesz być zatrudniony w zakładach rzemieślniczych. Możesz samodzielnie prowadzić zakład kuśnierski.