Lakiernik

Lakiernik przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.
 
Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu u autoryzowanych koncesjonariuszy.

 
gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznania standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych we współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w w/w miejscach praktycznej nauki zawodu.

 Lakiernik posiada:

 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi
 • znajomość podstaw rysunku technicznego
 • wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego
 • zna budowę i zasadę działania silników spalinowych,
 • zna budowę pojazdów samochodowych i ich podzespołów
 • potrafi wykonywać pomiary nadwozi samochodowych
 • posiada umiejętność wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
 • potrafi wykonywać naprawy blacharskie i przygotować nadwozie lub jego elementy do lakierowania
 • posiada umiejętność wykonywania połączeń zgrzewanych, spawanych klejonych i lutowych
 • posiada umiejętność nanoszenia powłok lakierniczych oraz ich wykończenia.