Obuwnik

Obuwnik wytwarza obuwie, wykonuje elementy obuwia oraz wykonuje montaż obuwia.

Zdobyte w naszej szkole umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych, technik obuwnik.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających obuwie oraz w zakładach rzemieślniczych. Możesz prowadzić własny zakład wytwarzania lub naprawy obuwia.