Sprzedawca

Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego sprzedawcy cechy, a w szczególności:

 • komunikatywność,
 • uczciwość i rzetelność,
 • zamiłowanie do porządku i dokładność,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

Czego uczysz się na zajęciach?

organizowania zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczania należności za dostarczone produkty;
przygotowywania produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowania;
informowania nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
pomocy nabywcy przy wyborze produktu;
sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);
inkasowania należności za sprzedane produkty;
dbania o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
załatwiania reklamacji zakupionych towarów;
przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach;
współpracy w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
współpracy w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku;
informowania o warunkach sprzedaży (stosowane upusty);
zawierania transakcji sprzedaży;
sporządzania faktur za towary;
przestrzegania warunków sanitarnych sprzedaży;
zabezpieczania punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczania należności za dostarczone produkty;
 • przygotowywania produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowania;
 • informowania nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
 • pomocy nabywcy przy wyborze produktu;
 • sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);
 • inkasowania należności za sprzedane produkty;
 • dbania o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
 • załatwiania reklamacji zakupionych towarów;
 • przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach;
 • współpracy w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
 • współpracy w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku;
 • informowania o warunkach sprzedaży (stosowane upusty);
 • zawierania transakcji sprzedaży;
 • sporządzania faktur za towary;
 • przestrzegania warunków sanitarnych sprzedaży;
 • zabezpieczania punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.