Wędliniarz

Wędliniarz dokonuje przerobu mięsa i podrobów na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie zgodnie z wymogami procesu technologicznego , przy użyciu maszyn i urządzeń. Szacuje zapotrzebowanie na surowce, przyprawy i materiały pomocnicze  na podstawie norm i procedur. Stosuje nowoczesne technik pakowania wyrobów wędliniarskich oraz ich przechowywania.

Aplikuj jeśli:

  • interesujesz się żywnością
  • myślisz o podjęciu nauki w szkole zawodowej
  • chciałbyś prowadzić własną działalność gospodarczą
  • chcesz rozwijać zainteresowania związane z przemysłem mięsnym