Blacharz samochodowy

W ostatnich latach jest to bardzo popularny zawód rzemieślniczy. Blacharz samochodowy wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i dużych przedsiębiorstwach. Wykonuje i naprawia różnego rodzaju części nadwozia jak i podwozia samochodów wszelkich typów.
W tym zawodzie nauczysz się:
-przygotowywać pojazd do naprawy;
-wykonywać naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów;
-kontrolować jakość wykonanych prac;
-naprawiać uszkodzenia elementów nadwozia;
-wykonywać różnego rodzaju operacje, takie jak: piłowanie, prostowanie, zawijanie, usztywnianie, cięcie, trasowanie;
-sprawdzać jakość wykonywanych prac naprawczych i montażowych;
-wykonywać obróbkę cieplną blach i części samochodowych;
-łączyć cienkie blachy za pomocą lutowania cyną, miedzią i mosiądzem;
-usuwać uszkodzenia eksploatacyjne i powypadkowe nadwozia wykonanego z blachy.
To zawód dla ciebie jeśli: jesteś sprawny i wytrzymały fizycznie, cierpliwy, wykazujesz się uzdolnieniami technicznymi i manualnymi. Masz dobrą koncentrację uwagi, dobry wzrok, jesteś spostrzegawczy oraz masz wyobraźnię przestrzenną.
czas nauki: 3 lata