Elektryk

Jest obecnie bardzo cenionym i poszukiwanym zawodem. Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwowaniem napraw układów automatyki .

W tym zawodzie nauczysz się:

– wykonywania pomiarów i prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych wraz z ich oceną stanu technicznego;
– wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
– wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i linii kablowych;
– przeprowadzania konserwacji oraz naprawy układów automatyki;
– projektowania instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych;
– dokonywania montażu instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
– instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz przeprowadzania regulowania parametrów ich pracy;
– dokonywania przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzenia.

To zawód dla ciebie jeśli :masz dobry wzrok i słuch, posiadasz zdolność koncentracji i podzielność uwagi, masz uzdolnienia techniczne(zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie. Jesteś sprawny fizycznie, masz refleks. Jesteś odpowiedzialny za innych oraz powierzone ci urządzenia.
Czas nauki: 3 lata.