Mechanik Pojazdów Samochodowych

Zawód cieszący się ogromną popularnością w branży motoryzacyjnej. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów oraz ich zespołów.  Kontroluje stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych.

Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdów oraz  zasad działania jego zespołów oraz podzespołów.

W tym zawodzie nauczysz się:
– identyfikować oraz usuwać usterki różnych zespołów i układów samochodowych, między innymi silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego, obwodów elektrycznych;
– dobierać narzędzia kontrolno-pomiarowe oraz urządzenia diagnostyczne dla pojazdów samochodowych oraz posługiwać się nimi;
– posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną;
– dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty;
– przeprowadzać konserwacje oraz zabezpieczać antykorozyjne elementy samochodu;
– sprawdzać jakość wykonywanych prac naprawczych

 To zawód dla ciebie jeśli: jesteś sprawny i wytrzymały fizycznie. Masz uzdolnienia techniczne. Jesteś cierpliwy, staranny, systematyczny i odpowiedzialny, jesteś komunikatywny oraz posiadasz umiejętności współdziałania.

Czas nauki: 3 lata.

SONY DSC