Stolarz

Wykonuje kopie mebli stylowych i artystyczne meble współczesne oraz meble wzorcowe (modele), wykorzystując znajomość rysunku, dawnych i nowych technologii, konstrukcji i zdobnictwa, posługując się narzędziami ręcznymi i obrabiarkami do drewna.

W tym zawodzie nauczysz się:
– ustalać charakter i  typ mebla;
– wykonywać lub analizować dokumentację rysunkową;
– opracowywać oprzyrządowanie, modele, szablony i sprawdziany dla nowych wzorów i typów mebli;
– dobierać materiał do charakteru i typu mebla z uwzględnieniem jakości, faktury, właściwości fizycznych i wytrzymałościowych;
– ustalać kształt elementów i rodzaju ich połączeń w zależności od charakteru mebla;
– trasować kształt elementów i złączy;
– montować elementy i podzespoły w  konstrukcyjną całość;
– ustalać zdobnictwo i rozmieszczenie ornamentów na powierzchni mebla;
– wykonywać zdobnictwo;
– wykańczać malarsko-lakiernicze powierzchnie; dobierać okucia i akcesoria do charakteru mebla;
– montować okucia i akcesoria.

 To zawód dla ciebie jeśli: masz zdolności manualne, dobry wzrok i umiejętność rozróżniania barw – (szczególnie istotne w pracach renowacyjnych), cierpliwość i umiejętność wykonywania monotonnej pracy. Jesteś w stanie skupić przez dłuższy czas uwagę na jednym  zajęciu (np. piłowanie,  wiercenie, heblowanie, przybijanie).

Czas nauki: 3 lata.