Korzyści:

 1. Uczysz się i zarabiasz!
 2. Otrzymujesz  stypendium i nagrody finansowe wypłacane przez szkołę za wyniki w nauce i nienaganne zachowanie.
 3. Nabywasz  prawo do:
  • ubezpieczenia społecznego,
  • urlopu,
  • bezpłatnej opieki lekarskiej.
 4. Na zakończenie otrzymujesz:
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • tytuł zawodowy czeladnika w wybranym zawodzie rzemieślniczym.

Aktualności

Nie znaleziono żadnych wpisów.