Krawiec

Krawiec zajmuje się konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. Główne zadania zawodowe to: rozpoznawanie materiałów odzieżowych i określanie ich zastosowania na podstawie właściwości; dobieranie fasonu odzieży do typu sylwetki klienta; interpretowanie rysunków żurnalowych i modelowych oraz wykonanie prostych projektów plastycznych; konstruowanie i modelowanie form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta, eksploatowanie maszyn szwalniczych np. overlock, stębnówka, guzikarka, dziurkarka i urządzeń odzieżowych: pras i manekinów prasowalniczych; obsługiwanie programów komputerowych wspomagających realizację zadań zawodowych, wykonanie i montowanie węzłów technologicznych odzieży, wykonanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych; wykonanie przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych; zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie produkcji odzieży, zorganizowanie własnej działalności gospodarczej związanej z produkcją odzieży; współdziałanie z innymi pracownikami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;
  • dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  • wykonywania wyrobów odzieżowych;
  • świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.