Mechanik precyzyjny

Mechanik precyzyjny montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia precyzyjne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, elektrotechniką, pneumatyką, hydrauliką. Monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych, ocenia jakość wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Pożądany zawód na rynku krajowym.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik precyzyjny będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • montowania i naprawiania mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych,
  • montowania, naprawiania i konserwowania przyrządów pomiarowych,
  • montowania i naprawiania napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Mechanik precyzyjny znajdzie zatrudnienie w:

  • dużych zakładach przemysłowych wytwarzających sprzęt elektryczny, elektroniczny, lotniczy, obrabiarki,
  • w zakładach usługowych w branży mechanicznej,
  • może prowadzić własny warsztat.