Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania prac instalacyjnych i montażowych sieci i urządzeń sanitarnych;
 • wykonywania przedmiarów do wyceny prac;
 • przygotowania kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych;
 • układania, spawania (lub łączenie w inny odpowiedni sposób, na przykład klejenie lub zgrzewanie) i uszczelniania rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz materiału, z jakiego są wykonane;
 • montowania specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.;
 • poprawnego odczytywania rysunków technicznych, wykonawczych i roboczych;
 • przeprowadzania kontroli szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych;
 • montowania przewodów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych;
 • odpowiedniego dobierania grzejników i urządzeń grzewczych;
 • czyszczenia grzejników żeliwnych;
 • wykonywania otworów pod prowadzone instalacje;
 • sprawdzania budynków pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej;
 • przeprowadzania konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • usuwania awarii wodociągowych między innymi poprzez montowanie
 • i wymienianie uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp.;
 • dokonywania odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.