Zawody

Szkoła planuje nabór do klas: fryzjersko-kosmetycznej i wielozawodowej w 30 specjalnościach, np.:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktyki (bezpośrednio u pracodawcy lub za pośrednictwem szkoły) .

Rekrutacja poprzez centralny systemem elektroniczny oraz poza nim – przyjmujemy każde zgłoszenie do szkoły na podstawie wypełnionego podania na naszej stronie internetowej: https://www.ksz.edu.pl/podanie/