Ślusarz

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.

W zależności od rodzaju wykonywanych prac ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach w tym zawodzie nauczysz się:

– rozpoznawać części maszyn i urządzeń mechanicznych;
– rozróżniać narzędzia obróbkowe i pomiarowe, przyrządy i uchwyty obróbkowe stosowane do ręcznej obróbki metali i tworzyw;
– wyszukiwać dane techniczne maszyn i urządzeń mechanicznych w normach i katalogach;
– dobierać maszyny, urządzenia, przyrządy i uchwyty obróbkowe, narzędzia obróbkowe i pomiarowe stosownie do wykonywanych prac ślusarskich;
– dobierać gatunki stali i innych materiałów, tworzyw sztucznych, części znormalizowane i ich zamienniki oraz materiały pomocnicze do wykonywania elementów maszyn i narzędzi, napraw sprzętu mechanicznego i prac konserwacyjnych;
– odwzorowywać kształty wykonywanych elementów przyrządów i narzędzi na materiałach wyjściowych z wymaganą dokładnością;
– dobierać materiały, tworzywa sztuczne, części znormalizowane i ich zamienniki oraz materiały pomocnicze do wykonywania elementów maszyn i narzędzi, napraw sprzętu mechanicznego i prac konserwacyjnych;
– wykonywać operacje obróbki skrawaniem, gięcia, wykonywanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych,
– jest rewelacyjną podstawą do przekwalifikowania się do wykonywania innych zawodów w tym między innymi spawacza.
– obsługiwać obrabiarki skrawające i urządzenia mechaniczne wykorzystywane do prac ślusarskich;
– posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi, sprawdzianami oraz wzorcami;
– wykonywać nowe lub wymienić uszkodzone elementy sprzętu mechanicznego;
– wykonywać operacje obróbki wannie, gięcie, ścinanie, wycinanie, nacinanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych.

To zawód dla ciebie jeśli: masz zdolności manualne, dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Jesteś odporny na wysiłek fizyczny. Masz dobry wzrok, cierpliwość i umiejętność wykonywania żmudnej pracy, masz wyobraźnię przestrzenną.

Czas nauki: 3 lata.