Aktualności

UWAGA – WRACAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE!

“Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy”

UWAGA – KONKURS!

UWAGA Ogłaszamy Konkurs Fotograficzny ! ??

„ŚWIAT BUDZI SIĘ DO ŻYCIA”?
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, pt. „Świat budzi się do życia”.
Tematyka pracy może przedstawiać wszelkiego rodzaju zwiastuny wiosenne – kwiaty?, barwy?, zwierzęta? czy klimat wiosenny?; na temat można spojrzeć również metaforycznie tj. nadzieja?, powrót do normalności?, koniec pandemii??.

Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź, wysyłać na adres mailowy: ksz@ksz.edu.pl – wiadomość powinna zawierać plik ze zdjęciem konkursowym, imię i nazwisko, klasę autora, miejsce gdzie zostało wykonane zdjęcie oraz co przedstawia/tytuł pracy (np. Jan Kowalski kl. 1a, Kraków Podgórze, „Przebiśnieg”)

⏰ Na Wasze prace czekamy do 30.04.2021r. do godziny 15:00
Ogłoszenie wyników konkursu oraz laureatów: 05.05.2021r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!????

Cele konkursu:
– ukazanie fotografii jako dziedziny sztuki;
– popularyzowanie twórczości fotograficznej;
– wzbudzanie wyobraźni i rozwoju zdolności twórczych;
– promowanie piękna polskiego krajobrazu;
– wzbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo przyrody;
– wzbudzanie empatii
– odkrywanie miejsc przyrody w pobliżu zamieszkania;
– propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży
– propagowanie aktywnych form wypoczynku

Zasady konkursu:
1.Konkurs adresowany jest do Uczniów Krakowskiej Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Fryzjersko Kosmetycznej Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia.
2. Prace fotograficzne wykonane samodzielnie-oryginalne (format i technika zdjęć są dowolne) należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły wraz z opisem: tj. imię i nazwisko, klasę autora pracy, miejsce gdzie zostało wykonane zdjęcie oraz co przedstawia/tytuł pracy do 30.04.2021r. do godziny 15:00. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
3. Otrzymanie pracy konkursowej będzie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
4. Jury Konkursowe oceni prace i w dn. 05.05.2021 ogłosi laureatów.
5. Fotografie Konkursowe będą wyróżniane na profilu Facebookowym i Instagramie szkół z podpisem autora.
6. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i opisu pracy na stronie internetowej szkół oraz ich social mediach.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i wykorzystania wizerunku pracy do celów promocyjnych szkół.
8. Zgłoszenia prac konkursowych są jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu.
10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy oraz wyróżnienia, które zostaną przesłane pocztą, bądź będą do odebrania w sekretariacie szkoły.

❓? Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: ksz@ksz.edu.pl.
Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Wizyta Pana Prezydenta Miasta Krakowa

Gościem w naszym szkolnym studio Rozgłos Nowej Huty był prof. Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa od 2002 roku. Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. ?Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię. Z rozmowy można dowiedzieć się dlaczego Prezydent najbardziej lubi spacery po krakowskich Łagiewnikach. A także o sprawach lekkich jak ulubione lektury, krawaty i garnitury oraz tych poważnych dotyczących dylematów Prezydenta.

Zapraszamy do obejrzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=0ka36P36N60

/

UWAGA UCZNIOWIE ❗❗❗? Wraca kształcenie praktyczne!Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.?Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.?Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Proszę zapoznać się z komunikatem na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Dyżury nauczycieli oraz pomoc w szkole.

Przypominamy, że w razie jakichkolwiek trudności technicznych lub pytań merytorycznych jesteśmy do dyspozycji dla uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w sekretariacie szkoły. Można dzwonić telefonicznie, pisać maila, skontaktować się online lub przyjść osobiście spełniając wymogi zabezpieczeń epidemiologicznych. O każdej sprawie można porozmawiać z dyrekcją oraz panią pedagog. Uczniowie, którzy mają trudność z dostępem do komputera czy internetu mogą skorzystać z laptopów szkolnych, z pełnym zabezpieczeniem epidemiologicznym, w maseczce, w osobnej sali.

Nauczyciele na bieżąco kontaktują się z uczniami przez platformę Classroom, odpowiadają na pytania, jeżeli ktoś ma trudność ze zrozumieniem materiału – zawsze nauczyciele wyjaśnią wątpliwości. Dodatkowo w naszej szkole zostały wprowadzone dyżury nauczycieli. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań zapraszamy na konsultacje. Nauczyciele mogą pomóc w zaległym materiale oraz obsłudze platformy Classroom.

Poniżej terminy dyżurów nauczycieli w szkole, pozostali niewymienieni nauczyciele mają dyżury ruchome czasowo, zainteresowane osoby prosimy o pytanie w sekretariacie ::

Imię i Nazwisko: Dzień Godzina
Ewa Michałek – Stec poniedziałek 9:30-10:30
Krystyna Ostrowska poniedziałek 10:30 – 11:45
Tomasz Jedynak wtorek 10:30-11:30
Hanka Borgosz wtorek 10:00-11:00
Artur Firlej wtorek 11:30-12:30
Robert Orłowski wtorek 9:00-10:30
Cezary Białkowski środa 9:00-10:00
Natalia Job środa 10:00-11:00
Małgorzata Preinl środa 9:00-10:00